Categories
Avizier

Sâmbetele din post sunt consacrate pomenirii morților

Iubiți credincioși,

În sâmbetele din Postul Mare (7, 14, 21 și 28 martie și 4 și 11 aprilie), dimineața, între orele 6.00-8.00, vom săvârşi slujba Sfintei Liturghii pentru cei apropiați ai noştrii care au trecut în viața de dincolo.

Vă așteptăm la Biserică în intervalul de timp mai sus amintit, puteți de asemenea lăsa duminica un pomelnic, între orele 7.30 – 12.30.

Ziua de sâmbătă a fiecărei săptămâni este consacrată pomenirii morţilor. Aşa cum fiecare duminică este o aducere aminte şi o retrăire a Învierii Domnului, fiecare sâmbătă este o imitare a Sâmbetei Mari, în care Mântuitorul Hristos S-a aflat „în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul şi pe scaun împreună cu Tatăl şi cu Duhul“, aşa cum mărturisim într-un tropar al Sfintei Liturghii. La Sfânta Liturghie.

Biserica se roagă de trei ori pentru cei răposați. O dată se roagă la proscomidie, a doua oară după citirea Evangheliei, anunțând noutatea mântuirii tuturor celor ce cred în Iisus Hristos și iertarea generală a păcatelor prin mijlocirea Mântuitorului, prin ecteniile speciale pentru cei adormiți, prin rugăciunea „Dumnezeul duhurilor…” și prin intonția „Veșnică pomenire”. În sfârșit, după binecuvântarea Sfintelor Taine, Biserica se roagă încă o dată pentru cei răposați, în timpul intonării Axionului, astfel: „…pomenește pe toți cei adormiți în nădejdea învierii și a vieții veșnice și-i odihnește pe ei acolo unde strălucește lumina feței Tale”. La Sfânta Proscomidie, slujba care precede Sfânta Liturghie, miridele pentru cei adormiți se aşează în fața Sfântului Agneț, alături de cele pentru vii. Aceste miride sunt puse în Sfântul Potir și astfel primesc sfințire și izbăvire de la Preasfântul Trup și Sânge al Domnului nostru Iisus Hristos, în timp ce preotul rostește: „Spală Doamne păcatele celor ce s-au pomenit aici cu Cinstit Sângele Tău, pentru rugăciunile sfinților Tăi. Amin”. Astfel, prezența celui adormit în rugăciunile și pomenirea de la Sfânta Liturghie este foarte necesară. Acestea au puterea de ridica din iad sufletele morților trecuți dincolo nepregătiți sufletește. De aceea se respectă tradiția de a se săvârși Sfânta Liturghie în zilele de pomenire a morților de peste an, mai ales în sâmbetele Postului Mare, când intensifică pomenirea celor adormiți; de a se oferi pomelnice cu numele celor adormiți, pentru ca ei să fie pomeniți la rânduiala proscomidiei, ce pregătește darurile spre prefacere în Trupul și Sângele lui Hristos ce spală păcatele tuturor.

„Iar dacă nădăjduim în Hristos numai în viaţa aceasta, suntem mai de plâns decât toţi oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morţi, fiind începătură (a învierii) celor adormiţi. Că de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om şi învierea morţilor. Căci, precum în Adam toţi mor, aşa şi în Hristos toţi vor învia”. I Cor 15, 19-22

Răspunde: